Metallurgi

Metallurgi

Projekt- och produktionsledning inom järn-och metallgjuterier.

Återvinningsprojekt