Bredband

Bredband

Upprätta myndighets-,och fastighetsavtal.
Bygg- och installationsledning,med byggmöten
Nätetablering av stads- och fastighetsnät
Komplett nätdokumentation
Upphandling av entreprenad och material.
Löpande kontakter med ledning- och fastighetsägare
Besiktningar och dokumentation