Start

Scancast

 konsultföretaget, som samarbetar med projektinriktade entreprenörer och företag.

Inriktningen är att göra rätt från början, vilket skall utmynna i den mest kostnadseffektiva helhetslösningen,till rätt kvalitet.

För detta erbjuder vi en stram uppföljning med en gott teknikstöd ,bra entreprenörer och en god ekonomisk uppföljning, med en efterföljande god och rationell servicenivå, med korta beslutsvägar.